Hoe kunnen lokale besturen voor hun eigen personeel omgaan met het coronavirus?

Uitgebreide vraag

Hoe kunnen lokale besturen voor hun eigen personeel omgaan met het coronavirus (COVID-19)? Nieuwste updates, december 2020.

Antwoord

De huidige uitzonderlijke situatie noopt lokale besturen flexibel om te gaan met de werkorganisatie.

Dat houdt het volgende in:

  • Thuiswerk is verplicht in de mate dat het mogelijk is. Het lokaal bestuur moet het maximaal mogelijk maken en ondersteunen.
  • Lokale besturen worden opgeroepen om te zoeken naar creatieve mogelijkheden om personeelsleden zinvolle taken te geven die op dit moment belangrijk zijn in het aanpakken van de crisis. Meer dan ooit zal personeel kunnenworden ingezet om burgers mee te ondersteunen waar dienstverlening in het gedrang komt.
  • Met het oog op hun verantwoordelijkheden en taken bij het bestrijden van de coronacrisis moeten lokale besturen hun personeel flexibel inzetten. We gaan hieronder nader in op de modaliteiten hiervan.
  • Er moet te allen tijde en bij alle maatregelen die worden genomen, respect worden opgebracht voor het welzijn van de werknemers. Personeelsleden moeten steeds in veilige omstandigheden kunnen werken, met strikte in achtneming van de regels van social distancing.

Hieronder brengen we de mogelijkheden in kaart die de lokale besturen hebben bij de (tijdelijke) inzet van hun personeel tijdens de coronacrisis. De lokale besturen beslissen autonoom welke maatregelen zij binnen de voorschriften van het Overlegcomité en het wettelijk kader (rechtspositieregeling/arbeidsreglementering) nemen. Bij ziekte zijn uiteraard de gewone regels van toepassing.