Aanvraag van een uittreksel uit het strafregister voor eretekens

Uitgebreide vraag

Kunnen besturen een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor eretekens?

Antwoord

Voor het onderzoek van voorstellen tot het toekennen van eretekens of eerbewijzen (waarbij de toekenning van burgerlijke eretekens en onderscheidingen in de Nationale Orden) kunnen gemeentebesturen rechtstreeks aan de plaatselijke overheden uittreksels uit het strafregister aanvragen.

Op 1 maart 2018 stuurde het Centraal Strafregister onder meer hierover een mail naar alle lokale besturen. In deze mail staat onder punt 3 uitdrukkelijk vermeld:

De aanvragen betreffende de eretekens moeten worden behandeld door de gemeentebesturen. In dit geval wordt het uittreksel type “595” gebruikt. De omzendbrief nr. 264 zal in die zin worden gewijzigd.

De aanpassing van de omzendbrief nr. 264 ligt momenteel ter ondertekening van de minister.

Voor alle bijkomende info kunnen de gemeenten terecht bij de heer Tim Joos van het Centraal Strafregister op het telefoonnummer 02/552.27.55.