Zijn concessies of retributies mogelijk bij het begraven van een asurne of het uitstrooien van as op een zogenaamde natuurbegraafplaats?

Voor het beantwoorden van deze vraag moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties.

  1. De natuurbegraafplaats bevindt zich op het gedeelte van de gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaats
  2. De begraafplaats bevindt zich op een door de gemeente afgebakende zone (niet de gemeentelijke begraafplaats)

De natuurbegraafplaats bevindt zich op het gedeelte van de gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaats

De gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband kan een concessie verlenen voor het begraven van de biologisch afbreekbare asurnen. Voor de uitstrooiing van de as kan geen concessie toegekend worden.

Voor inwoners die niet kiezen voor een concessie is het begraven van de asurne gratis.

Het onderscheid tussen een concessie en niet-concessie is in deze context niet eenduidig. Het is immers moeilijk te bepalen hoelang een biologisch afbreekbare urne blijft bestaan. Het verschil kan zitten in het aanbieden van een gedenkplaatje, dat, wanneer gekozen wordt voor een niet-concessie wordt weggenomen na 10 jaar en/of in het feit dat de gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband de (eventuele) sporen van de begraven urne bij niet-concessie na 10 jaar laat verwijderen.  

Je kan altijd de exacte locatie bepalen van de begraven asurnen. De gemeente of het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet immers de plaats van begraving nauwkeurig bijhouden in een register op de begraafplaats. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de vermelding van de strooiweide.

De begraafplaats bevindt zich op een door de gemeente afgebakende zone (niet de gemeentelijke begraafplaats)

De gemeente kan geen concessie verlenen voor het begraven van biologisch afbreekbare asurnen. Concessies kunnen immers enkel toegekend worden op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen. Voor het uitstrooien van de as kan evenmin een concessie verleend worden.

De gemeente kan wel een retributie vorderen voor gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld de afbakening van de zone.

Meer informatie over het creëren van een natuurbegraafplaats op een door de gemeente afgebakende zone vind je op de website van het Agentschap Natuur en Bos.