Mag een gemeenteraadslid een overeenkomst sluiten met de gemeente?

 • Mag een gemeenteraadslid een overeenkomst sluiten met de gemeente?

Neen. Een gemeenteraadslid mag geen overeenkomst sluiten met de gemeente. Dat mag ook niet onrechtstreeks om belangenconflicten te vermijden.

Voorbeelden van overeenkomsten die verboden zijn:

 • opdrachten voor aanneming van werken, leveringen, diensten (overheidsopdrachten);
 • ruil
 • huur
 • pacht
 • koop/verkoop
 • concessie
 • recht van erfpacht.

Onrechtstreeks een overeenkomst sluiten mag ook niet. Zo kan de gemeente geen overeenkomst sluiten met bijvoorbeeld:

 • de echtgenoot van een gemeenteraadslid,
 • een bvba waarvan het gemeenteraadslid aandeelhouder is,
 • een naamloze vennootschap waarvan het gemeenteraadslid een duidelijke meerderheidsparticipatie bezit.

De verbodsbepalingen gelden ook voor leden van het college van burgemeester en schepenen, voor de algemeen directeur, de adjunct-algemeen directeur, de financieel directeur en voor personeelsleden.