Moet je voor het aanstellen van een notaris een overheidsopdracht uitschrijven?

Moet je voor het aanstellen van een notaris een overheidsopdracht uitschrijven?

Dat hangt af van de soort dienstverlening.

Diensten die wettelijk verplicht door een notaris moeten gebeuren, vallen niet onder de  overheidsopdrachtenwetgeving. Bijvoorbeeld het waarmerken en voor echt verklaren van documenten. De lokale overheid moet dan wel de algemene beginselen toepassen: gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie, proportionaliteit en mededinging.

Voor diensten van notarissen die ook anderen kunnen leveren, schrijft het bestuur wel een overheidsopdracht uit.