Moet je een overheidsopdracht uitschrijven bij de aanstelling van een advocaat?

Moet je een overheidsopdracht uitschrijven bij de aanstelling van een advocaat?

 

De wet op de overheidsopdrachten geldt niet voor de vertegenwoordiging in rechte of voor de voorbereiding van een procedure omdat het om een vertrouwensband gaat tussen de aanbestedende overheid en de advocaat.

Het bestuur moet wel meerdere advocaten raadplegen (volgens rechtsleer en rechtspraak minstens drie). Afwijken van de regel kan enkel als daarvoor een geldige reden bestaat. De advocaten hoeven geen offertes in te dienen. De aanbestedende overheid zorgt voor het bewijs van de raadpleging.

Als het geraamde bedrag lager ligt dan 30.000 euro excl. btw, kunnen die opdrachten tot stand komen via een aanvaarde factuur.

Als het juridisch advies niet aansluit bij een geschilprocedure, moet het bestuur wel een overheidsopdracht uitschrijven.