Hoe kan je je overheidsopdrachten verduurzamen?

Groene overheidsopdrachten, circulaire overheidsopdrachten, maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten, levenscycluskosten, … Deze termen hebben er allen mee te maken, maar wat zijn duurzame overheidsopdrachten?

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht.

Je kan je overheidsopdracht verduurzamen op verschillende manieren. Het gaat niet enkel over een duurzaam eindproduct, maar ook over de keuze van je partner(s) en de uitvoeringsvoorwaarden van je opdracht.

De Vlaamse overheid verzamelde al heel wat informatie over dit onderwerp, te beginnen met een paar praktische handleidingen om je wegwijs te maken. Ook standaardclausules, goede voorbeelden, productfiches, … worden aangeboden om je op weg te helpen. Neem zeker een kijkje.