Een lokaal bestuur wil iets aankopen via een veiling of via een tweedehandse aankoop: wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen?

Een lokaal bestuur wil iets aankopen via een veiling of via een tweedehandse aankoop: wat zijn de mogelijkheden en verplichtingen?

Die aankoop kan via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking bij waarden van minder dan 139.000 euro exclusief btw.

Het bestuur moet minstens drie ondernemers raadplegen. Daarvan afwijken, kan enkel met een geldige motivering.

Het bestuur moet immers motiveren waarom het kiest voor een bepaalde tweedehandswinkel of veiling. Dat kan door andere leveranciers te bevragen over gelijkaardige goederen. Zo toont het bestuur aan dat er concurrentie was en dat de aankoop de beste koop was.

Opmerking: Artikel 124, §1, 10° van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (over gelegenheidsaankopen) kan je niet gebruiken. Dat artikel geldt enkel voor aanbestedende overheden in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.