Print

Is de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking ook mogelijk in geval geen offerte werd ingediend bij een (vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met bekendmaking?

Is de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na open of beperkte procedure (artikel 26, §1, 1°, d wet 2006) ook mogelijk in geval geen offerte werd ingediend bij een (vereenvoudigde) onderhandelingsprocedure met bekendmaking?

Neen.
Artikel 26, §1, 1°, d) van de overheidsopdrachten wet van 2006 voorziet in de mogelijkheid om een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wanneer geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte werd ingediend n.a.v. een open of beperkte procedure, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd.
Met de zinsnede “n.a.v. een open of beperkte procedure” worden de standaardgunningprocedures (de aanbesteding en de offerteaanvraag) bedoeld. Hiertoe behoort niet de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, noch de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Aldus kan er geen beroep gedaan worden op de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uit artikel 26, §1, 1° d) in het geval dat er n.a.v.  een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure of een onderhandelingsprocedure met bekendmaking geen enkele offerte werd ingediend.
Uitgebreide uitleg leest u hier.