Wanneer mag en wanneer moet een burgemeester en/of een schepen zijn sjerp dragen?

Op grond van artikel 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris mogen de mandatarissen hun sjerp enkel dragen bij de openbare uitoefening van hun bevoegdheid ter gelegenheid van evenementen of plechtigheden die uitsluitend op het grondgebied van de gemeente plaatsvinden.

Het dragen van de sjerp is verplicht bij het voltrekken van een huwelijk of in het geval van oproer, kwaadwillige samenscholing of ernstige verstoring van de openbare orde. Het dragen van de sjerp bij gelegenheden die decretaal of wettelijk niet zijn voorzien, is niet toegestaan.

Op grond van artikel 63 van bovengenoemd besluit dragen de mandatarissen de sjerp ofwel:

  • om hun middel, waarbij het zwart zich bovenaan bevindt;
  • over hun rechterschouder, met de knop in hun linkerzijde, waarbij het zwart zich het dichtst bij de hals bevindt.

Bij de beëindiging van hun ambt of bij een tuchtrechtelijke schorsing mogen de mandatarissen hun sjerp niet meer dragen.