Kan het raadslid presentiegeld ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van de Lokale Adviescommissie?

Raadsleden kunnen geen presentiegeld ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van de Lokale Adviescommissie (LAC).

De vergaderingen van de Lokale Adviescommissie zijn immers niet opgenomen in de limitatieve lijst van vergaderingen, opgesomd in artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris. Dat artikel regelt de voorwaarden en modaliteiten van de toekenning van presentiegelden aan de raadsleden voor het bijwonen van die vergaderingen.