Kan een lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) een eervolle onderscheiding krijgen?

Het bijzonder comité voor de sociale dienst(BCSD) is een verplicht orgaan van de lokale besturen. Het bestaat vooral uit leden die ook al OCMW-raadslid zijn. Daarnaast kunnen er ook externen lid worden van het BCSD.

De interne en de externe leden van het BCSD hebben hetzelfde statuut en dezelfde rechten (het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur). Er wordt dus geen verder onderscheid gemaakt tussen beide categorieën, afgezien van de recrutering.

Het statuut van de leden van het BCSD is vergelijkbaar met dat van de OCMW-raadsleden. Om die reden kan een lid van het BCSD een eervolle onderscheiding krijgen die overeenkomt met die van een OCMW-raadslid.