Kan een forfaitaire onkostenvergoeding worden toegekend aan de uitvoerende mandataris?

Lokale mandatarissen hebben geen recht op een forfaitaire onkostenvergoeding.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandatarisĀ (art. 35) bepaalt immers dat de terugbetaling van de kosten aan drie cumulatieve voorwaarden moet voldoen:

  • de kosten moeten verband houden met de uitoefening van het mandaat;
  • ze moeten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat;
  • ze moeten bewezen worden.

Omdat er alleen bewezen kosten in aanmerking komen, is er geen mogelijkheid om op forfaitaire basis te vergoeden.