Hoe wordt het mandaatpensioen berekend?

Pensioenen zijn een federale bevoegdheid. Voor al uw vragen over het recht op een mandaatpensioen, de berekeningsmodaliteiten en de pensioenhervorming kan u terecht op de website van de Federale Pensioendienst (FPD).

De website bevat een brochure met informatie over, onder meer de berekening van, het pensioen van lokale mandatarissen.