Wanneer moet een innings- en invorderingsregister opgemaakt worden voor de inning en invordering van een fiscale schuld?

Voor de gemeenten en de provincies is het Invorderingswetboek alleen van toepassing op fiscale schulden opgenomen in een kohier.

De federale Algemene Administratie van de Inning en de Invordering van de FOD Financiƫn vordert daarnaast ook niet-fiscale schulden en een aantal specifieke federale belastingen in die opgenomen zijn in een innings- en invorderingsregister. Voor de gemeenten en de provincies is dit niet relevant.