Moeten we onze belastingreglementen aanpassen na de wijziging van het decreet van 30 mei 2008?

In principe niet. Het decreet van 30 mei 2008 is een proceduredecreet. Het is van toepassing op alle eigen gemeentelijke en provinciale belastingen, zonder dat het een impact heeft op de materiële belastingschuld die voortvloeit uit de toepassing van het belastingreglement.

Elke wijziging aan het decreet van 30 mei 2008 wordt automatisch van toepassing op bestaande belastingen. Belastingreglementen die verwijzen naar het decreet, ofwel in hun aanhef ofwel in het dispositief, hoeven daarom niet noodzakelijk aangepast te worden.

Als een reglement verwarring schept voor de belastingplichtigen, doordat het concrete informatie bevat die niet (langer) in overeenstemming is met het decreet van 30 mei 2008, is een aanpassing wel aangewezen. In de praktijk zal dat bijvoorbeeld het geval zijn als artikel 11 in zijn vroegere redactie geciteerd werd. De gemeenteraad kan eventueel in één beweging meerdere belastingreglementen bijsturen volgens de nieuwe regelgeving.

Tip voor de redactie van de gemeentelijke reglementen: citeer geen bepalingen uit andere regelgeving, maar hou het bij een algemene verwijzing naar de betreffende regel, zonder vermelding van de wijzigingen die de regel al ondergaan heeft. Wetgevingstechnisch gaat het dan om een ‘dynamische’ verwijzing, waarbij wijzigingen automatisch doorwerken naar het gemeentelijk reglement.