Hoeveel nalatigheidsinteresten rekenen we in 2022 aan op een openstaande fiscale schuld?

Als een ingekohierde belastingschuld niet betaald is binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet, gaan automatisch nalatigheidsinteresten lopen vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. De nalatigheidsinterest wordt per kalendermaand berekend op de nog verschuldigde som. Als de belastingschuld gedeeltelijk betaald werd, loopt de interest op het restbedrag.

Voor 2022 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (B.S. 27 oktober 2021). Dit percentage geldt zowel voor belastingschulden in een kohier dat vóór 1 januari 2022 uitvoerbaar verklaard werd als voor belastingschulden in een later uitvoerbaar verklaard kohier.

Let wel: je rekent maar nalatigheidsinteresten aan zodra zij 5 euro per maand bedragen. Daarvoor moet in 2022 een schuld openstaan van minstens 1500 euro.

Relevante regelgeving: artikelen 414-417 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen

Ter info:

Hoeveel nalatigheidsinteresten rekenen we in 2021 aan op een openstaande fiscale schuld?
Ook voor 2021 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (B.S. 26 november 2020). Dit percentage geldt zowel voor belastingschulden in een kohier dat vóór 1 januari 2021 uitvoerbaar verklaard werd als voor belastingschulden in een later uitvoerbaar verklaard kohier. Let wel: je rekent maar nalatigheidsinteresten aan zodra zij 5 euro per maand bedragen. Daarvoor moet in 2021 een schuld openstaan van minstens 1500 euro.

Hoeveel nalatigheidsinteresten rekenen we in 2020 aan op een openstaande fiscale schuld?
Ook voor 2020 bedraagt de nalatigheidsinterest 4% (B.S. 31 oktober 2019). Dit percentage geldt zowel voor belastingschulden in een kohier dat vóór 1 januari 2020 uitvoerbaar verklaard werd als voor belastingschulden in een later uitvoerbaar verklaard kohier. Let wel: je rekent maar nalatigheidsinteresten aan zodra zij 5 euro per maand bedragen. Daarvoor moet in 2020 een schuld openstaan van minstens 1500 euro.