Gemeentefonds: hoe het bankrekeningnummer wijzigen?

Een wijziging van het bankrekeningnummer waarop de Vlaamse overheid de aandelen van het Gemeentefonds moeten storten, kan de gemeente of het OCMW aan ABB meedelen op 2 manieren.

Brief

Met een brief, ondertekend door de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau en meeondertekend door de algemeen directeur (art. 279, §5, van het decreet over het lokaal bestuur), op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Lokale Financiën
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Mail

met een mail, naar het generieke e-mailadres fondsen@vlaanderen.be. In dat geval vragen wij om ons een document te bezorgen, digitaal getekend (met eID) door de burgemeester of de voorzitter van het vast bureau en de algemeen directeur.