Wanneer moet een secretariaatsvergoeding betaald worden? Hoeveel bedraagt die?

Een secretariaatsvergoeding moet betaald worden als de gemeente geen ruimte ter beschikking stelt aan de kerkraad. Deze secretariaats-vergoeding moet de kerkfabriek in staat stellen een oplossing op maat te vinden, met name een ruimte die kan fungeren als ontvangstruimte voor de parochianen en als vergader- en archiefruimte voor de kerkraad.

Over de grootorde en eventuele parameters kan de toezichthoudende overheid geen uitspraak doen. Deze moeten uiteraard binnen de redelijkheid van normale huurprijzen blijven. Een bespreking in het overleg is sterk aangewezen.