Moet de gemeente een woonstvergoeding betalen aan een pastoor die woont in een pastorij waarvan de kerkfabriek eigenaar is?

Ja. De kerkfabriek kan immers de verplichtingen  van de gemeente niet overnemen. Dat de kerkfabriek zelf eigenaar is van de pastorij is eerder uitzonderlijk. In een dergelijke situatie wordt er meestal voor gekozen om een woonstvergoeding uit te betalen aan de bedienaar, die die woonstvergoeding dan doorstort aan de kerkfabriek.

In het rekeningenstelsel van de kerkfabrieken is voor die ontvangst zelfs een specifiek rekeningnummer opgenomen (rekening 113: doorbetaling woningvergoeding bedienaar).