Kan er met volmacht gestemd worden tijdens de verkiezing van een lid in het centraal kerkbestuur?

In het Eredienstendecreet is nergens voorzien dat er kan gestemd worden met volmacht bij de installatie of (her)installatie van het centraal kerkbestuur. Met volmacht uitgebrachte stemmen moeten als ongeldig beschouwd worden.