Kunnen de leden van de kerkraad de boekhoudkundige documenten digitaal doorsturen?

Uitgebreide vraag

Bestaat er al iets als een digitale handtekening zodat de leden van de kerkraad de boekhoudkundige documenten elektronisch kunnen doorsturen?

Antwoord

Vanaf 11 juli 2016 kunnen de besturen van de eredienst hun stukken ook op digitale wijze rechtsgeldig bezorgen aan de Vlaamse overheid, als ze daarvoor een toepassing gebruiken die voldoet aan de voorwaarden die de Vlaamse Regering heeft bepaald. Dat geldt voor de notulen, maar ook voor de financiële rapporten. De toepassing ReligioPoint voldoet aan die voorwaarden.

 Rooms-katholieke eredienstProtestantse eredienstAnglicaanse eredienstIsraëlitische eredienstOrthodoxe eredienstIslamitisce eredienst
artikel57/1114150186229272