Kan een kerk tot het privaat patrimonium van de kerkfabriek behoren?

Een kerk die gebruikt wordt voor de eredienst behoort tot het openbaar domein. Enkel een ontwijde kerk (beslissing van de bisschop) kan privaat patrimonium worden.

Er zijn ook kerkfabrieken die een kapel hebben. Het kan gebeuren dat die niet voor de eredienst gebruikt worden. In dat geval behoort die kapel tot het privaat patrimonium.