Is er automatisch een herbestemming van één kerk bij een samenvoeging van twee kerkfabrieken?

Neen, er is immers niet automatisch een direct verband tussen de samenvoeging van kerkfabrieken en de herbestemming van een kerk. Het is een misverstand dat als 2 kerkfabrieken samengaan er automatisch een kerk verdwijnt of herbestemd wordt. Een samenvoeging heeft immers geen onmiddellijke invloed op het voortbestaan van de kerk.