Hoe bezorgen besturen van de eredienst hun notulen en jaarrekeningen aan de provinciegouverneur?

Antwoord

Alle besturen van de eredienst moeten een afschrift van de notulen van hun vergaderingen bezorgen aan de provinciegouverneur en aan het erkend representatief orgaan. De jaarrekening moeten ze enkel bezorgen aan de provinciegouverneur.

Ze kunnen die stukken indienen per post of via ReligioPoint. Als de stukken per post worden ingediend, gebruiken de besturen, afhankelijk van de provincie waar het eredienstbestuur is gelegen, deze adressen.

Een afschrift van de notulen van de vergaderingen en de jaarrekening moet eveneens bezorgd worden aan de gemeenteoverheid voor de eredienstbesturen, georganiseerd op gemeentelijk niveau (rooms-katholieke, Israƫlitische, protestantse en anglicaanse). De eredienstbesturen georganiseerd op provinciaal niveau (orthodoxe en islamitische) bezorgen een afschrift van de notulen van de vergaderingen en de jaarrekening aan de provincieoverheid. Concreet betekent dit op het adres van de zetel van de desbetreffende provincie.