Herbestemming: verschil in aanpak en procedure bij gemeente of kerkfabriek als eigenaar?

Uitgebreide vraag

Is er bij een herbestemming van een kerkgebouw een verschil in aanpak en procedure als de gemeente of de kerkfabriek eigenaar is van het kerkgebouw?

Antwoord

Wat betreft het herbestemmen van een kerkgebouw is er geen verschil in aanpak of procedure naar gelang wie eigenaar is. In geen geval kan de eigenaar dat zelf beslissen. Kerken zijn initieel bestemd voor de openbare uitoefening van de eredienst en kunnen niet worden herbestemd zolang ze niet zijn gedesaffecteerd. Enkel de bisschop kan een kerk onttrekken aan de eredienst, daarbij rekening houdend met de regels van het canonieke recht met betrekking tot het terugbrengen tot een profaan passend gebruik. De eigenaar van de kerk, of dat nu de gemeente of een kerkfabriek is, heeft op die beslissing formeel geen enkele impact.