Wijzigt het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar bij de digitale rapportering over de overdracht van de kredieten voor investeringen en financiering?

Antwoord

Nee. In de digitale rapportering over de overdracht van gedeelten van de investerings- en financieringskredieten van het vorige boekjaar naar het huidige boekjaar mogen er geen andere wijzigingen aan de ramingen voorkomen dan de overdrachten.

Dat betekent dat ook het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en de onbeschikbare gelden ongewijzigd moeten blijven t.a.v. (de aanpassing van) het meerjarenplan met de vaststelling van de kredieten voor het huidige boekjaar.

Als dat leidt tot een negatief gecumuleerd beschikbaar resultaat wordt dat geregulariseerd via de aanpassing van het meerjarenplan waarbij het gecumuleerd budgettair resultaat van de jaarrekening wordt verwerkt.