Welke status moet de digitale rapportering over de aanpassing van het meerjarenplan krijgen?

Elke bijsturing van het originele meerjarenplan voor de periode 2020-2025 is een aanpassing van dat originele meerjarenplan en moet de status “herziening” krijgen.

Alleen de digitale rapportering over het originele meerjarenplan dat de raad vaststelt voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen heeft de status “origineel”.