Welke rapporteringen moeten de besturen insturen (voor BBC)?

Alle besturen moeten de drie volgende soorten rapporteringen insturen aan ABB:

  1. het beleidsrapport (meerjarenplan, budget, jaarrekening, aanpassing meerjarenplan, budgetwijziging) en de toelichting bij dat beleidsrapport (met het bijhorende raadsbesluit);
  2. de digitale rapportering van de beleidsrapporten met de registraties van de (geraamde) transacties van het beleidsrapport;
  3. de digitale kwartaalrapporteringen.

De beleidsrapporten (en hun toelichting) worden ingestuurd in het kader van het bestuurlijk toezicht. Die aanlevering gebeurt via het loket Digitaal Toezicht van ABB.

De aanlevering van de twee bestanden (een xbrl-bestand en een xml-bestand) voor de digitale rapportering over het beleidsrapport (BBC DR) gebeurt (verplicht) via het digitaal loket BBCDR of rechtstreeks via Managed File Transfer (MFT).

Ook de digitale kwartaalrapportering, waarin enkel gerapporteerd wordt over de verrichte transacties (uitgaven, ontvangsten, debet, credit) verloopt zowel inhoudelijk als vormelijk op dezelfde manier. Er moet hiervoor geen pdf-bestand opgestuurd worden.