Welke onderdelen van de beleidsrapporten moeten ingedeeld worden in beleidsdomeinen?

Antwoord

De beleidsdomeinen nemen in BBC 2020 een minder prominente plaats in. Ze zijn niet meer de basis van de voorstelling van de beleidsrapporten en ze spelen ook niet langer een rol in de kredietbewaking. Ze worden alleen nog getoond in het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard in de toelichting (schema T1). Dit schema is het enige onderdeel van de beleidsrapporten dat ingedeeld moet worden in beleidsdomeinen.

De documentatie bij de beleidsrapporten moet een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein bevatten.