Welke informatie bevat de documentatie bij de jaarrekening?

Antwoord

De documentatie bevat minstens de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):  

  • het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
  • een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies voor het boekjaar in kwestie;
  • een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
  • een overzicht van de verbonden entiteiten;
  • een overzicht van de personeelsinzet;
  • een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De documentatie biedt de raadsleden achtergrondinformatie bij de jaarrekening. De raad moet er niet over beslissen. Ze moet ter beschikking zijn vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen. De wijze van terbeschikkingstelling regelen de raden zelf in hun huishoudelijk reglement.