Welke bedragen moeten er in de toelichtende schema’s van de jaarrekening opgenomen worden voor de toekomstige jaren?

Antwoord

In de toelichtende schema’s van de jaarrekening (schema T1, T2 en T4) moeten voor de toekomstige jaren de bedragen worden weergeven van het laatste door de raad vastgestelde aangepaste meerjarenplan, maar met inbegrip van de kredietgedeelten die voor de investeringen en de bijbehorende financiering zijn overgedragen vanuit het boekjaar waarvoor de rekening wordt opgemaakt.

In de toelichtende schema’s van de jaarrekening voor het boekjaar 2020 bijvoorbeeld (boekjaar 1 in de schema’s) moeten voor het jaar 2021 en de volgende jaren (boekjaren 2 t.e.m. 6) de bedragen worden weergeven volgens de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de raad de kredieten voor het boekjaar 2021 heeft vastgesteld. De kredietgedeelten die werden overgedragen van 2020 naar 2021 moeten mee opgenomen worden onder de geraamde bedragen voor 2021.