Welke algemene rekeningen moeten er in het kader van interne facturatie gebruikt worden?

Antwoord

Interne facturatie wordt hoofdzakelijk toegepast voor kostencalculatie en financiële analyses. Die elementen maken deel uit van het managementinformatiesysteem (MIS).  Als het bestuur ervoor opteert om in functie van de gewenste managementinformatie te werken met een systeem van interne facturatie dan moet het bestuur daarvoor langs de kostenzijde de algemene rekeningen gebruiken die behoren tot de groep ‘619 Interne facturering’. Langs de opbrengstenzijde moet men de algemene rekeningen van de groep ‘709 Interne facturering’ gebruiken.

Voor de interne facturatie tussen gemeente en OCMW kunnen alleen de algemene rekeningen 6190 en 7090 (‘Facturering tussen gemeente en OCMW’) worden gebruikt. Voor de interne facturatie tussen diensten of afdelingen van dezelfde rechtspersoon kunnen alleen de algemene rekeningen 6191/9 en 7091/9 worden gebruikt (zie ook boekhoudfiches  8050 en 8051).