Welke algemene rekeningen gebruik ik in samenhang met de wachtrekeningen?

Antwoord

De tegenrekening van een wachtrekening (AR 499) moet altijd een balansrekening zijn. Wachtrekeningen kunnen niet gebruikt worden in samenhang met een kosten- of een opbrengstenrekening.

Wachtrekeningen worden gebruikt om bedragen te registreren die niet onmiddellijk kunnen worden toegewezen aan de juiste algemene rekening, bijvoorbeeld omdat het verantwoordingsstuk te weinig concrete informatie bevat. Ze moeten altijd worden gesaldeerd op balansdatum. Alle bedragen die op het einde van het boekjaar nog op een wachtrekening staan, moeten worden onderzocht en toegewezen aan de correcte algemene rekening vooraleer het boekjaar wordt afgesloten en de jaarrekening opgemaakt.