Wat met de notie ‘Budgethouderschap’ en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden?

Antwoord

Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB)  bevat  geen regels over het budgethouderschap, de daaraan verbonden bevoegdheden en de mogelijkheid tot delegatie ervan. Dat betekent dat elk bestuur, in het kader van zijn organisatiebeheersingssysteem zelf een regeling moet uitwerken op maat van het bestuur. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de algemene bevoegdheids- en delegatiebepalingen van het DLB.

Elementen die in die context moeten worden geregeld zijn bijvoorbeeld de bevoegdheden om budgetten te beheren, verbintenissen aan te gaan, te betalen facturen goed te keuren, uitgaande facturen op te maken, subsidies aan te vragen. 

Het DLB bevat wel een overgangsmaatregel. Totdat het bestuur een eigen regeling heeft uitgewerkt en uiterlijk tot en met 1 juli 2019 blijven de vroegere regelingen van toepassing.