Wat is het verschil tussen prioritaire en niet-prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen?

Antwoord

De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de beleidsdoelstellingen waar één of meerdere prioritaire acties of actieplannen in kaderen. Prioritaire acties of actieplannen zijn acties of actieplannen die de raad zo belangrijk vindt dat er expliciet over gerapporteerd moet worden in de beleidsrapporten.

De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn de beleidsdoelstellingen waaronder geen prioritaire acties of actieplannen vallen. Die beleidsdoelstellingen komen niet expliciet tot uiting in de beleidsrapporten. De documentatie bij een beleidsrapport moet een overzicht bevatten van alle beleidsdoelstellingen die in het beleidsrapport zijn opgenomen.

Het onderscheid tussen prioritaire en niet-prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen.