Wat is het transactiemoment van de algemene werkingssubsidies?

Antwoord

De boekhouding wordt gevoerd op transactiebasis. Het tijdstip waarop de transactie plaatsvindt, bepaalt aan welk financieel boekjaar de kosten en uitgaven voor toegekende subsidies worden toegerekend. Een algemene werkingssubsidie wordt aangerekend aan het boekjaar waarin ze is opgenomen in het meerjarenplan. Dat geldt zowel voor het bestuur dat de subsidie verleent (bv. de gemeente) als voor het bestuur dat ze ontvangt (bv. het  AGB).