Wat is het onderscheid tussen een beleidsveld en een kostenplaats?

Antwoord

Beleidsvelden zijn een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Een beleidsveld is een functionele indeling van alle activiteiten die in een bestuur plaatsvinden. Dat kan dus volledig los staan van de organisatie van het bestuur.

Een kostenplaats is een onderdeel van de organisatie of een activiteit waarvan men kosten, opbrengsten, investeringen en dergelijke wil opvolgen in functie van managementinformatie.

Meestal is een kostenplaats gekoppeld aan de algemene boekhouding omdat men dan alle kosten kan toerekenen, en niet alleen de kaskosten (uitgaven). Een bestuur zou er echter ook voor kunnen opteren om enkel de ontvangsten en uitgaven per kostenplaats op te volgen en dit dus te registreren in de budgettaire boekhouding.

Een beleidsitem zou kunnen samenvallen met een kostenplaats, maar dat is niet noodzakelijk zo. Zo zou een bestuur er kunnen voor kiezen om het beleidsveld ‘0742 Sportinfrastructuur’ in te delen in beleidsitems, waarvan elk beleidsitem overeenkomt met een sporthal. Dit is dan tevens een kostenplaats. Een ander bestuur zou er evenwel kunnen voor kiezen om dit beleidsveld in te delen in competitiesport en recreatief sporten. In dat geval zal een beleidsitem niet samenvallen met een kostenplaats.