Wanneer worden dividenden als ontvangst geboekt?

Antwoord

In de BBC wordt de boekhouding gevoerd op transactiebasis. Dat betekent dat de opbrengsten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin de transactie plaatsvindt en dat de ontvangsten budgettair aangerekend worden zodra men over een definitief verworven recht beschikt.

Dividenden en voorschotten op dividenden worden dan ook als ontvangst geboekt zodra het voor het bestuur absoluut zeker is dat ze als definitief verworven mogen worden beschouwd.

Een dividend is in principe maar definitief verworven op het moment van de beslissing tot toekenning door de algemene vergadering. De principes van IPSAS, ESR en BBC laten echter toe om de dividenden en de voorschotten daarop als definitieve ontvangst te boeken als uit de kennisgeving blijkt dat ze niet zullen worden teruggevorderd.