Wanneer moet de digitale rapportering over de beleidsrapporten worden bezorgd?

Antwoord

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van hun beleidsrapporten, moeten de besturen de gegevens van die beleidsrapporten in digitale vorm aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgen. Zolang dat niet gebeurd is, is het vastgestelde beleidsrapport niet uitvoerbaar.