Wanneer beschikt een gemeente, OCMW of provincie niet over uitvoerbare kredieten?

Antwoord

Een gemeente, een OCMW of een provincie heeft geen uitvoerbare kredieten als één van de volgende situaties zich voordoet:

1.           het bestuur heeft op 1 januari geen meerjarenplan of aangepast meerjarenplan waarin de raad de kredieten voor het boekjaar in kwestie heeft vastgesteld;

2.           het bestuur heeft de digitale rapportering over het meerjarenplan of de aanpassing ervan nog niet bezorgd aan de Vlaamse overheid;

3.           de toezichthoudende overheid heeft het (aangepaste) meerjarenplan, waarin de kredieten worden vastgesteld, vernietigd.