Waarom moeten besturen de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken vermelden?

Antwoord

Elk beleidsrapport (het meerjarenplan, een aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening) moet de volgnummers vermelden van de laatste in dat rapport opgenomen inschrijving in elk van de dagboeken. Dat garandeert dat elk rapport op elk moment opnieuw gereproduceerd kan worden met exact dezelfde inhoud.

Als er gewerkt wordt met één doorlopende nummering voor de verschillende dagboeken, volstaat de vermelding van het volgnummer van de laatste inschrijving.