Uit welke onderdelen bestaat een aanpassing van het meerjarenplan?

Antwoord

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

 • een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema);
 • in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota (geen gestandaardiseerd schema);
 • het aangepaste financiële doelstellingenplan (schema M1);
 • de aangepaste staat van het financiële evenwicht (schema M2);
 • het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3);
 • een aangepaste toelichting.

De toelichting van een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens de volgende onderdelen:

 • een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
 • een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
 • in voorkomend geval, de investeringsprojecten (schema T3);
 • in voorkomend geval, een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
 • een overzicht van de financiële risico’s: een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken;
 • een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
 • een beschrijving van de grondslagen en assumpties die gehanteerd werden voor de opmaak van het aangepaste meerjarenplan en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport.