Uit welke onderdelen bestaat een aanpassing van het meerjarenplan?

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat minstens:

• een motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan (geen gestandaardiseerd schema);
• in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota (geen gestandaardiseerd schema);
• het financiële doelstellingenplan (schema M1);
• de staat van het financiële evenwicht (schema M2).

De door de raad vastgestelde aanpassing van het meerjarenplan wordt samen met een kopie van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.