Tot welk beleidsveld behoort de buitenschoolse kinderopvang?

Antwoord

De buitenschoolse kinderopvang wordt toegewezen aan het beleidsveld 0945 Kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang beperkt zich meestal niet tot het ochtend- en avondtoezicht, die onder het beleidsveld 0870 Sociale voordelen vallen. In vakantieperiodes bijvoorbeeld staat de opvang volledig los van het schoolgebeuren. Bovendien wordt de buitenschoolse kinderopvang vaak ook niet in de gebouwen van de scholen zelf georganiseerd. De uitgaven voor buitenschoolse kinderopvang horen dan ook niet thuis op de beleidsvelden die verband houden met ‘leren en onderwijs’.