Omvatten de schema’s J1 en T2 van de opvolgingsrapportering ook de overgedragen kredieten?

Antwoord

Ja. De opvolgingsrapportering moet de raadsleden een stand van zaken geven van de uitvoering van de prioritaire acties of actieplannen en moet ze toelaten om de evolutie van de uitgaven en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en die te vergelijken met de planning.

De raad moet de aanrekeningen voor het lopende jaar kunnen vergelijken met de kredieten die hij voor dat jaar heeft vastgesteld, inclusief de naar dat jaar overgedragen transactiekredieten voor de investeringen en de bijbehorende financiering.