Neem ik één of twee boekjaren op in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3)?

Antwoord

Met een aanpassing van het meerjarenplan kunnen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen, die voor het volgende boekjaar vaststellen of beide beslissingen tegelijkertijd nemen. De nieuw vastgestelde kredieten komen tot uiting in het aangepaste overzicht van de kredieten (schema M3). Dat overzicht bevat alleen die 2 boekjaren als de raden zowel de kredieten voor het lopende boekjaar wijzigen als die voor het volgende boekjaar vaststellen.