Mogen besturen bijkomende beleidsvelden opnemen onder het beleidsdomein 'Algemene Financiering'?

Antwoord

Nee. De lijst van de beleidsvelden die onder het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’ vallen is limitatief.  Er mogen geen bijkomende beleidsvelden worden opgenomen.

Het beleidsdomein ‘Algemene Financiering’ bevat de ontvangsten en de eraan verbonden uitgaven die geen rechtstreeks verband houden met een specifieke dienstverlening of een specifieke investering, zoals belastingen, leningen, het aandeel uit het Gemeentefonds, enz.

De samenstelling van dit beleidsdomein is bepaald in artikel 4 van het ministerieel besluit BBC. Het bevat de volgende beleidsvelden:
0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus;
0020 - Fiscale aangelegenheden;
0030 - Financiële aangelegenheden;
0040 - Transacties in verband met de openbare schuld;
0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel;
0090 - Overige algemene financiering