Moeten waardeverminderingen (AR 634) en minderwaarden (AR 642) op operationele vorderingen budgettair verwerkt worden?

Antwoord

Het (aangepaste) meerjarenplan verleent via schema M3 ‘Overzicht van de kredieten’ autorisatie om ontvangsten en uitgaven te doen (kasstromen).  Ontvangsten en uitgaven zijn transacties die leiden tot een toename of een afname van de beschikbare en realiseerbare geldmiddelen.  Schema M3 bevat geen kredieten voor niet-kasstromen.  Waardeverminderingen op operationele vorderingen op korte termijn (AR 634) zijn niet-kaskosten en moeten dus niet budgettair verwerkt worden. Minderwaarden op realisatie van  operationele vorderingen (AR 642) zijn wel kaskosten en moeten wel budgettair verwerkt worden.

Zie ook boekhoudfiche 8000.