Moeten de besturen in de beleidsrapporten blanco lijnen of nulbedragen opnemen?

Antwoord

Nee. De beleidsrapporten moeten vlot leesbaar zijn voor de raadsleden. Daarom is het aangewezen om in de verplichte schema’s en de andere onderdelen van de beleidsrapporten geen blanco lijnen of nulbedragen op te nemen als er voor bepaalde elementen geen uitgaven of ontvangsten zijn.